Nawozy

Oferujemy nawozy renomowanych producentów:

 • Lubofos
 • SALETRA AMONOWA
 • SALETRZAK
 • MOCZNIK
 • YARA CORN 7-20-28+MIKRO 25kg W
 • YARA CORN 7-20-28+MIKRO BB
 • SIARCZAN MAGNEZU 16-32
 • POTAFOSKA
 • POLIFOSKA
 • POLIFOSKA 6 6-20-30
 • YARA PK (Ca, S) 20-30 (5-6)
 • SÓL POTASOWA
 • POLIFOSKA MAX 5-16-24-4-3
 • POLIFOSKA 8
 • SALETRA POTASOWA
 • SALETRA WAPN. N-15,5 -CaO-26,3
 • SALETRA WAPN. opr. 15,5-26,5
 • KLASMAN 70L
 • ZIEMIA-KLASMAN 200L
 • ZIEMIA 50L
 • SIARCZAN POTASU
 • WAPNO POLCALC BB
 • SUPROFOS 25 5-10-25
 • HUMAG
 • SUPROFOSKA 20 10-20-5-4-15+mik.
 • WĘGIEL WOR.
 • OGRODNIK 5KG
 • OGRODNIK 10KG
 • AMOFOSKA 4-12-20 + mikro
 • SUPERFOSFAT WZBO.P (CaO, SO3)40(10-5)
 • WAPNO Z MAGNEZEM w. 40 kg
 • ROSAFERT 5-12-24+S+3Mgo+TE 25kg
 • KISERYT MgO -S (25-20)
 • PATENTKALI 30K, 10MgO, 20S
 • INSOL
 • CEMENT II