SPRZEDAŻ TYTONIU

Naszą specjalnością jest produkcja tytoniu Virginia, który charakteryzuje się najwyższymi światowymi standardami. Wprowadzamy innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Współpracujemy z dostawcami, czyli grupami produkcyjnymi, w których największy udział ma Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu.
Tytoń jest dostarczany głównie do shishy. Ponadto oferujemy produkty: listki, listki, liście luźne oraz liście w całości. Produkty pakowane są w pudełka C-48. 100% naszej produkcji jest eksportowane.

Dysponujemy flotą 12 samochodów ciężarowych o dużej ładowności, których używamy do świadczenia usług transportowych na całym świecie.
Zachęcamy do współpracy inne firmy.