Środki do uprawy tytoniu

Lista środków ochrony roślin dopuszczonych w uprawie tytoniu
Lp. Preparat Substancja aktywna Zastosowanie Karencja Termin nabycia do Termin stosowania do
Herbicydy Stomp AQUA 455 CS chlomazon chwasty dwuliścienne, jednoliścienne nie dotyczy 06.12.2024 06.12.2025
Insektycydy Alstar Pro 100 EW zeta-cypermetryna wciornastek tytoniowiec 14 dni 09.07.2019 09.07.2020
AMMO SUPER 100 EW zeta-cypermetryna wciornastek tytoniowiec 14 dni 20.09.2018 20.09.2019
Cloprid 20 SL imidachlopryd mszyce, wciornastki nie dotyczy 31.07.2015 31.07.2016
Fury 100 EW zeta-cypermetryna wciornastek tytoniowiec 14 dni 09.07.2019 09.07.2020
Kogan 200 SL imidachlopryd mszyce, wciornastki nie dotyczy 31.07.2017 31.07.2018
Kohinor 200 SL imidachlopryd mszyce, wciornastki nie dotyczy 31.07.2017 31.07.2018
Minuet 100 EW zeta-cypermetryna wciornastek tytoniowiec 14 dni 20.09.2018 20.09.2019
Nuprid 200 SC imidachlopryd wciornastek tytoniowiec nie dotyczy 02.12.2025 02.12.2026
Teppeki 50 WG flonikamid mszyce 7 dni 30.12.2014 30.12.2015
Titan 100 EW zeta-cypermetryna wciornastek tytoniowiec 14 dni 30.06.2016 30.06.2017
Fungicydy Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG mankozeb 64%, metaksyl-m 3,8% mączniak rzekomy nie dotyczy 09.10.2022 09.10.2023
Constans WG coniothyrium minitans zgnilizna twardzikowa 14 dni 18.03.2023 18.03.2024
Previcur Energy 840 SL prokambr zgorzel siewek, zgorzel podstawy łodygi, zgnilizna korzeni nie dotyczy 20.11.2024 20.11.2025
Amistar 250 SC azoksystrobina mączniak rzekomy 14 dni 31.01.2016 31.01.2017
Switch 62,5 cyprodynil 375g, fludiksonil 250g zgnilizna twardzikowa 7 dni 04.06.2022 04.06.2023
Regulatory wzrostu Antak 675 EC n-dekanol 675g usuwanie pędów bocznych nie dotyczy 04.02.2016 04.02.2017
Antak 685 EC 1-dekanol 685g usuwanie pędów bocznych nie dotyczy 30.11.2022 30.11.2023
Fazor 80 SG hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej 80% usuwanie pędów bocznych 10 dni 21.04.2023 21.04.2024