Terminy wykupu

Informacje na temat wykupu udostępnimy w terminie późniejszym.